Scanback 1
N E W S    FROM
Bartolomeu Dias Museum Complex

(28.06.2002 , South Africa, Mossel Bay )
Annual Report - April 2001 to March 2002


1 General Information
1.1 Voorsitter van die Trusteeraad se Verslag

Looking back on the year under review, the Bartolomeu Dias Museum can once again say with pride that it is indeed the place where cultures meet. The visitors’ book shows that people from all over the world visited the museum and their remarks are so positive that we can be sure that they will be good ambassadors for our museum in their respective countries. The cultural strength of the Museum was further enhanced by a broad variety of cultural activities in which all the communities of Mossel Bay participated to bring the diversity of our people under the attention of the visitors.

Die jaarverslag gee ‘n oorsig van al die aktiwiteite van die museum, maar hoogtepunte soos die jaarlikse blommeskou, museumdagviering, die nasionale konferensie van kultuurhistorici, die MTN-walvisprojek en die kultuuraande met hoŽ vlak Duitse besoekers verdien spesiale vermelding.

Ons kan ook getuig van baie goeie samewerking met die Hoof en personeel van Museumdienste, Werkedepartement, die plaaslike munisipaliteit, plaaslike besighede soos Petrosa en SCOT en die breŽ publiek van Mosselbaai. Ons spreek ons dank hiervoor uit en vertrou dat ons ook in die toekoms verder sal kan bou op hierdie positiewe verhouding tot die voordeel van die Bartolomeu Dias Museum. Die museum is sekerlik die grootste attraksie vir buitelandse besoekers en gesamentlike optrede om hierdie toeristepotensiaal ten volle te benut sal tot die langtermyn voordeel van alle rolspelers in Mosselbaai wees.

In die vorige verslag is kommer uitgespreek oor ‘n onbevredigende personeelsituasie. Gelukkig kan daar nou getuig word van positiewe verwikkelinge en word daar met groot verwagting uitgesien na resultate van die onlangse struktuuranalise. Daar moes ook afskeid geneem word van Mev. Linda Labuschagne wat met groot onderskeiding as Hoof van die museum opgetree het. Haar kundigheid, toewyding, entoesiasme en goeie interpersoonlike vaardighede het baie bygedra tot die suksesse van die museum. Ons dank haar vir puik diens gelewer en is ewe dankbaar dat sy nog in die toekoms ook ‘n groot bydrae as kultuurhistorikus sal kan maak. Ons verwelkom ook vir Mnr. Klaas Eland as die nuwe Museumbestuurder en wens hom sterkte toe vir sy belangrike funksie in die museum.

Die beplande verskuiwing van die Kultuurmuseum na die Graanskuur en die beplande omheining van die museumterrein sal ongetwyfeld ‘n groot bydrae maak tot ‘n ordelike museumkompleks waarin besoekersvloei beter beheer kan word en besoekers ‘n aangename ervaring in ‘n netjiese en veilige omgewing sal kan hÍ. Die Mens-en-Molluskuitstalling wat in die Skulpmuseum geplaas gaan word, sal ‘n waardevolle toevoeging tot die bestaande versamelings wees.

The valuable contribution of the Management Committee, the Trustees of the Dias Heritage Trust and our loyal corps of volunteers once again made a major impact on the successful operation of the museum. We thank them for their unselfish conduct and trust that we in future will be able to co-operate in the same spirit to the benefit of the museum. A special word of thanks to all our dedicated staff. They did an excellent job under difficult circumstances and were always willing to walk the extra mile. John Thackray recently rejoined our staff after his year in Disney World and we trust that he would be able to make an even better contribution with the experience and knowledge gained during his stay in the USA.

P. le Roux
VOORSITTER - BESTUURSKOMITEE


1.2 Museumhoof se Verslag

‘N TYD OM TE KOM EN ‘N TYD OM TE GAAN

Graag wil ek van hierdie geleentheid gebruik maak om die Departement van Omgewing – Kultuursake en Sport te bedank vir my aanstelling as Museumbestuurder by die Bartolomeu Dias Museumkompleks.

Ek het op 1 Februarie 2002 diens aanvaar en was oorweldig deur die nuwe uitdagings wat voorlÍ en die veranderinge wat Museums in die gesig staar. Dit is dan ook vir my ‘n voorreg om die afgelope jaar se werksaamhede in oŽnskou te neem.

Eerstens wil ek Me. Linda Labuschagne bedank vir haar bystand en vriendelikheid vir die maand waartydens ons saam kon werk. Ook vir haar kennis wat sy met my kon deel en nog steeds deel as navorser. Ek wil haar voorspoed toewens met haar nuwe pos as Museum Geesteswetenskaplike. Die bestuur en personeel van die Dias Museum sal altyd aan haar dink vir dit wat sy vir die Museum beteken het en ook vir dit wat sy hier tot stand gebring het.

Vir Oom Andries wat sy aftree ouderdom bereik het aan die einde van Februarie 2002, wil ons ook sterkte toewens. Ons hier by die Museum glo en vertrou dat hy dit sal geniet en ook aan ons sal dink.

Die afgelope jaar was hier weereens talle hoogtepunte by die Museum soos in die verslag vervat en dit is weereens ‘n bewys van samewerking. Almal het skouer aan die wiel gesit om die doelwitte te bereik wat weereens ‘n sukses was.

Graag wil ek almal bedank vir hul samewerking die afgelope jaar en ons glo en vertrou dat 2002 nog meer suksesvol sal wees.

K. Eland
MUSEUMBESTUURDER

2 Human Resources
2.1 Trusteeraad, Staatsdiens Personeel, Trust Personeel, Tydelike Personeel

Trusteeraad
Die Premiersverteenwoordigers tot en met 31 Desember 2003 is soos volg:
Mnr P. le Roux (Voorsitter)
Mnr A.N. Vintcent
Me J. Zietsman
Mnr E. Domingo

Die Munisipaleverteenwoordigers is soos volg:
Mnr W. Adriaans
Mnr E. Scheepers (Sekundes)
Mnr H. Floors (Distrik-Munisipale Verteenwoordiger)

Ander Verteenwoordigers is soos volg:
Mnr J. Marais (Erfenis-Vereniging Verteenwoordiger)
Mnr A. Coombes (Erfenis-Vereniging Verteenwoordiger)
Me S. Herrer (Erfenis-Vereniging Verteenwoordiger)
Mnr P. Viljoen (Erfenis-Vereniging Verteenwoordiger)
Mnr F. Buys (Waarnemer)
Me E. Barnard (Departement Verteenwoordiger)
Me W. vd Post (Departement Verteenwoordiger)
Mnr B. Jacobs (Sekundes: Departement Verteenwoordiger)

Staatsdiens Personeel
Mnr K. Eland Museumbestuurder (vanaf 1 Februarie 2002)
Me L. Labuschagne Museumhoof (tot 28 Februarie 2002)
Me A. Marx Beheer Hulpdiensbeampte
Me T. MacDonald Hoof Hulpdiensbeampte
Me E. Marx Eerste Hulpdiensbeampte
Me E. Kolesky Eerste Hulpdiensbeampte
Mnr S. Smalberger Eerste Hulpdiensbeampte
Me. B. von Schutz Eerste Hulpdiensbeampte
Mnr J. Thackray Hulpdiensbeampte
Mnr B. Petersen Algemene Werker
Mnr A. Kiewiet Terreinwerker (tot 28 Februarie 2002)
Me E. Levendal Skoonmaker
Me M. Muller Skoonmaker
Me R. Kannemeyer Skoonmaker
Me S. Lombard Skoonmaker
Me R. Jansen Skoonmaker
Me S. Saayman Skoonmaker (tot 16 Junie 2001)

Trust Personeel
Me C. Domingo Winkel-assistent
Me E. Mizon Karveelgids (2 dae per week)
Me N. Hermanus Karveelgids (3 dae per week)
Me N. Meyer Ontvangsdame
Me J. Bolligello Ontvangsdame (tot 28 Februarie 2002)
Me N. Hancox Assistent – Finansies
Me L. Kellerman Koffiewinkel Assistent
Me T. Meyer Bemarking- en Skakelbeampte
Mnr B. Lombard Terreinwerker
Mnr P. Samuels Terreinwerker
Mnr J. Meyer Parkeer-beampte
Me N. Dyonta Skoonmaker
Mnr K. Moggee Sekuriteits-beampte

Tydelike Personeel
Me C. Van Schoor Tydelike hulp in derde kwartaal van 2001
Me W. Muller Toerisme Student – 3 weke prakties by die Museum en help tydens Desember by Maritiem Ontvangs
∑ Twee studente is vir die Kersseisoen aangestel vir die tuin en parkering.
∑ Daar is verder ongeveer 40 vrywilligers wat hoofsaaklik naweke met personeel-funksies help.

2.2 Vakante Poste
Huidiglik help die Trust Personeel in vakante poste. Vakante Staats-poste is reeds geadverteer (Administratiewe-Klerk, Faktotum, Terreinwerker en Skoonmaker). Hierdie poste sal hopelik binnekort gevul word.

2.3 Injuries and Death
Shirley Saayman, Cleaner of the Maritime Museum, passed away suddenly at her home on 16 June 2001. She is dearly missed.
Ben Lombard, Gardener, sustained a back injury at work on 21 June 2001 and resumed work on 2 July 2001.

2.4 Sick Leave and Special Leave
No long-term ill health absentees were reported.
John Thackray was on Special Unpaid Leave until May 2002 while representing South Africa as a Cultural Representative in the USA in the Africa section of Disney’s Animal Kingdom Theme Park.

2.5 Courses, Training and Outings by Staff included:
* Day Excursion to Bonniedale Farm * N4 Basic Computer Course
* Disney HR Management Course * Dissection of Dolphin
* Basic Supervision Course * Customer Service
* Marine Coast Preservation * Museum Regional Seminar
* First-Aid Course * Marketing Plan
* Fynbos/Herb Course * Self Defence Course
* Guide Training * Museum Services Meeting
* MCEN * Project Management Course
* Human Resources Course * Computer Course
* Interpersonal Skills * Basic Conservation Workshop
* SAMA conference

2.6 Vergaderings
Gereelde vergaderings word deur Personeel gereŽl of bygewoon. Vergaderings handel oor ‘n verskeidenheid van belange insluitend:
Algemeen, Bemarking, Museum-Hoofde, Toerisme, Munisipaliteit, Mariene-week, Erfenis, Walvisuitstalling, Dias Herdenkingsfees, Indaba-skou, Khoiroete, Toergidse, Transformasie, Bestuur, Vereniging van Staats-Amptenare, Jaarprogram, Gronde Omheining, Museum Etikette, Koffie Winkel en Toesighouers.

2.7 Awards
Estie Kolesky and John Thackray received Merit Awards from the Rotary Club for service to the community at the Citizen of the Year function.

3 Programme Performance
3.1 Educational
∑ On International Museum Day, 37 underprivileged children were involved in an educational programme and 400 learners from local schools were guided through the Museums.
∑ Learners of local schools were addressed at special talks on topics such as the Khoi people and local marine life.
∑ Throughout the year the Museum staff present a popular and successful educational programme and personally guide pre-arranged school groups through the Museums.
Total Number of Guided and Hosted School Groups:
April – June 2001 23 groups 1 339 learners
July – September 2001 34 groups 1 649 learners
October – December 2001 54 groups 2 807 learners
January – March 2002 14 groups 758 learners
TOTAL: 125 groups 6 553 learners


3.2 Marketing
Marketing initiatives undertaken include the following:
∑ The Museum was marketed at the INDABA Tourism Trade show in Durban.
∑ Petrol Attendants from the community were invited to visit the Museum and provided with information and a guided tour to generate awareness.
∑ Staff presented public talks and slide shows over Museum-related topics including sea-life, the ethno-botanical garden and Museum happenings.
∑ Cultural Evenings were organized for Holiday Africa Tours.
∑ Regular contact was maintained with Dreamcatcher Marketing Company.
∑ Editorials for print media and holiday programmes were submitted.
∑ A Flemish television crew was hosted at the Museum Complex.
∑ Museum brochures were distributed to Satour Offices.
∑ Museum brochures were distributed to Walt Disney World.
∑ The Museum Internet site was periodically updated.
∑ Marketing of Mossel Bay and the Museum Complex took place at the Africa Cultural Celebrations at Disney’s Animal Kingdom Theme Park, USA.
∑ The Museum was represented at the Getaway Show in Randburg during September.
∑ South Cape Stereo and Kfm conducted radio interviews with staff about various happenings.
∑ A journalist from Tokyo was provided with specific information.
∑ A photographer took pictures of the Museum and grounds for marketing purposes.
∑ A guided tour was provided for Kyknet television programme.
∑ A Taiwanese Television Crew was hosted in the Museum.
∑ The annual Flower Festival show was held over Heritage Week in the Maritime Museum and Shell Museum and actively involved numerous groups/individuals and attracted many visitors.
∑ Photos were taken on the Caravel by a professional photographer.

3.3 Security / Maintenance
∑ The firearms that were on display in the Culture Museum were disabled and locked away.
∑ Closed-circuit television was installed at the reception desk of the Maritime Museum for security and safety reasons.
∑ A Preventative Conservation Plan was completed for the Shell Museum.
∑ An air temperature control unit was installed at the Shell Museum.
∑ Four humidity machines were installed at the Museum Complex (2 for the Culture Museum and 2 for the Library of Maritime Museum).
∑ The following repairs, maintenance and replacements were undertaken:
Repairs to - Culture Museum computer printer; fan at Culture Museum; pipes of tank 5 in Shell Museum; leakage of tank 1 in Shell Museum; leakage of tank 9 in Shell Museum; leakage of Seahorse tank in Shell Museum; fire alarm at the Culture Museum; Microfilm Reader of Culture Museum; Photo-rack at Culture Museum; Lights in Culture Museum
Maintenance on - Museum Fire-extinguishers; General Alarm System; Caravel wood work; Caravel staircase; Red Post Box outside Culture Museum; Roof of Culture Museum; Shell Display Cases of Shell Museum (emptied and varnished); Great White Shark at Shell Museum; Spice Display Cases in Maritime Museum; Paint work done on buildings of Shell Museum, Maritime Museum and Granary
Replacement of - Pump of tank 5 in Shell Museum; Caravel staircase; Windows at Culture Museum; Ceiling at Culture Museum; Gate at Culture Museum; extraction fan in fire safe of Maritime Museum

3.4 Navorsing
Navorsing is gedoen vir ‘n groot verskeidenheid publieke navrae en algemene uitstallings. Daar is elke maand ongeveer 80 verskillende navrae by die Museums. Voorbeelde van navrae sluit die volgende in:
Fransmanshoek boek, Bevolking Sensus, Vuurwapens, Posboom, Karveel, Munro Huisies, Dolfyne, Toerisme, Kapkarre, Graanskuur Geskiedenis, Skeepswrakke, Molluske en Mens, Walvisse, Foto’s, Kerke, Lazaretto, Spaanse Pop, Hartenbos Plaas, Bakke Klip, Hollanders, Tulbach Aardbewing, Xhosa Mense, Christopher Columbus, Meermin, Steentydperk, Mossgas, Groot Trek, Huise van die dorp, Park Laerskool en Genealogiese Navrae oor verskeie familie-name.
Navorsing inligting is ontvang vir Museum-projekte insluitend:
Rame vir Uitstalklere, Humiditeit-kaarte, Besoek aan Stoomtrein-terrein, Kostes om Koerant op Mikrofilm te plaas, Rakke vir die Kultuurmuseum se store en Vertaling.

3.5 Capital Projects
∑ The Museum Complex has been partially fenced off with palisade fencing and the grounds are more protected from vandalism, although this problem is not totally under control.
∑ Shaded parking facilities have been erected and made available for staff next to the Maritime Museum.
∑ The Museum parking area for buses was enlarged and yellow stripes have been painted for the extra parking bays.
∑ The Braille trail at the Ethno-Botanical Garden has been paved.
∑ A new cooling system was installed in Shell Museum.
∑ A much-needed museum vehicle was purchased for the Museum.

3.6 Tuine en Terrein
Vandalisme het plaasgevind in die Museum se tuine en Etno-botaniese Tuin – paaltjies is uitgeruk en moes vervang word; toue is gesny en moes reggemaak word. Die Natuurtuin is deur “Coast Care Projects” skoongemaak en tuindienste het die Museumterrein se gras gesny. Die Posboom is gespuit en behandel vir kewers. Wilde-olyf bome is verwyder en proteas is verplant. ‘n Melkhoutboom is verplant en ‘n ander voor La Mori woonstelle verwyder (met permit). Ses nuwe melkhoutbome is aangeplant. Die Moslem grafte is skoongemaak. Gif word gereeld op voetpaadjies gespuit vir onkruid. Rooinaeltjie is aangeplant. Tuinsproeiers en krane word herstel. Bome word gesnoei en uitgedun. Die Munisipaliteit help met die verwydering van tuinvullis.

3.7 Exhibitions
∑ The Flower Festival took place in September for Heritage Week where local plants and flowers were on display.
∑ The Fynbos exhibition at the Granary is replaced on a regular basis.
∑ Art of a local art school was displayed in the Maritime Museum in June 2001 and in the last quarter of the period reported.
∑ A temporary display of needlework by the Needlework Guild was displayed in the Maritime Museum.
∑ A temporary exhibition of new accessions and the whaling station was displayed at the Culture Museum.
∑ As part of the 100th Birthday of the Maritime Museum building, a temporary photo exhibition of the building and restoration was displayed.
∑ A new living exhibition of seahorses was opened at the Shell Museum.
∑ The remodeled and upgraded “Shop Exhibition”, “Khoi and Community Exhibition” and a shipwreck map was displayed in the Culture Museum.
∑ The Whale Exhibition was upgraded at the Shell Museum with the aid of MTN’s “Centre for Dolphin Studies”.
∑ Lynx Taxidermists displayed a temporary “Africa” exhibition in the Maritime Museum.

3.8 Besoekersgetalle
Daar is vir die eerste keer in jare ‘n toename in die besoekersgetalle van AL VIER Museumgeboue.

TOTAAL VIR MUSEUM KOMPLEKS (al 4 geboue saam)
2000 / 2001 2001 / 2002 Difference
April 18 545 22 217 + 3 672
Mei 10 290 10 717 + 427
Junie 13 754 9 992 (- 3 762)
Julie 13 881 12 931 (- 950)
Augustus 10 212 10 876 + 664
September 20 543 16 289 (- 4 254)
Oktober 16 279 26 293 + 10 014
November 16 283 16 586 + 303
Desember 28 038 28 568 + 530
Januarie 21 228 21 168 (- 60)
Februarie 17 620 14 916 (- 2 704)
Maart 17 831 19 906 + 2 075
GRAND TOTAL 204 504 210 459 + 5 955

BUILDING BREAK-DOWN (Visitors per Museum for four individual buildings)

Culture Museum:
2000 /2001 2001 /2002 Difference
April 1 464 1 740 + 276
Mei 850 899 + 49
Junie 1 007 746 (- 261)
Julie 1 059 1 437 + 378
Augustus 852 749 (- 103)
September 1 140 953 (- 187)
Oktober 1 091 1 795 + 704
November 1 492 856 (- 636)
Desember 3 306 3 051 (- 255)
Januarie 2 448 2 241 (- 207)
Februarie 1 310 1 276 (- 34)
Maart 1 497 1 832 + 335
YEAR TOTAL 17 516 17 575 + 59

Granary:
2000 /2001 2001 /2002 Difference
April 1 722 2 615 + 893
Mei 1 042 1 676 + 634
Junie 1 400 999 (- 401)
Julie 1 801 1 442 (- 359)
Augustus 887 1 110 + 223
September 1 735 1 846 + 111
Oktober 1 873 7 482 + 5 609
November 2 260 1 043 (- 1 217)
Desember 3 713 3 621 (- 92)
Januarie 2 850 2 867 + 17
Februarie 2 056 1 486 (- 570)
Maart 2 453 2 082 (- 371)
YEAR TOTAL 23 792 28 269 + 4 477

Shell Museum & Aquarium:
2000 /2001 2001 /2002 Difference
April 7 066 8 123 + 1 057
Mei 3 347 3 461 + 114
Junie 3 112 2 288 (- 824)
Julie 4 419 4 183 (- 236)
Augustus 3 086 3 547 + 461
September 6 480 5 114 (- 1 366)
Oktober 6 462 7 399 + 937
November 5 232 5 061 (- 171)
Desember 10 582 10 014 (- 568)
Januarie 7 026 6 665 (- 361)
Februarie 4 407 4 182 (- 225)
Maart 4 637 6 150 + 1 513
YEAR TOTAL 65 856 66 187 + 331

Maritime Museum:
2000 /2001 2001 /2002 Difference
April 8 293 9 739 + 1 446
Mei 5 051 4 681 (- 370)
Junie 8 235 5 959 (- 2 276)
Julie 6 602 5 869 (- 733)
Augustus 5 387 5 470 + 83
September 11 188 8 376 (- 2 812)
Oktober 6 853 9 617 + 2 764
November 7 299 9 626 + 2 327
Desember 10 437 11 882 + 1 445
Januarie 8 904 9 395 + 491
Februarie 9 847 7 972 (- 1875)
Maart 9 244 9 842 + 598
YEAR TOTAL 97 340 98 428 + 1 088

3.9 Funksies in Museum-geboue
Vergaderings en Praatjies in die Graanskuur deur:
Toerismestudente, Sakekamer, Departement van Gesondheid, SABC, SEKEVA, Clientele Life, Pick ‘n Pay Model, Prof. George Branch, Kunste-Vereniging, Seavuno en ander privaat ondernemings.
Verskeie Funksies en Vergaderings in die Martieime Museum deur:
Arts Society, Florida HoŽrskool Koor, NSRI, Sakekamer, SABC Star-Search, Kwazulu-Natal Koor, SAUK, Laerskool Park, Kindermuzik, Dias Herdenking, Museum Vrywilligers, Petronel Baard, Sandra Nel, Erfenis Konsert, Orkes Opvoering, Suid-Kaap Kinderkoor, RotariŽrs.

3.10 Accessions
Many accessions were received from donors and are stored/displayed at the various Museum Buildings.
Accessions for the period include items such as:
Model of Aalwyn Vintcent Tug, Furniture items, Organ, Shells and Shell Art, Whale Vertebra, Plants for Indigenous Garden, Living Fish and Seahorse specimens for the Shell Museum, Helmet, Copper Ashtrays, Navy Emblem on Wood, Cards, and a Series of Books.


4 Acknowledgments/Dankbetuigings
Dit is vir my ‘n besonderse voorreg om die Bestuurskomitee sowel as die Trustee Raad van die Bartolomeu Dias Museumkompleks te bedank vir hul waardevolle ondersteuning die afgelope jaar.

Die Departement van Kultuursake en Sport vir hul ondersteuning en hulpvaardigheid. Sowaar ‘n span om mee berge te versit.

Spesiale dank aan die Departement van Openbare Werke wat steeds die onderhoud en instandhouding van die geboue behartig met hulle vriendelike en deeglike diens. (Kennis bring lig.)

Die Mosselbaai Munisipaliteit vir hul hulpvaardigheid in moeilike omstandighede wil ons graag ons dank uitspreek.

Dankie ook aan die Mossel Bay Advertiser vir die gereelde publisiteit wat verskaf word.

Baie dankie ook aan ons Vrywilligers en die wat naweke by die Museum diens doen en ons instaat stel om sewe dae per week oop te wees.

Dankie ook aan die ondersteuning van die inwoners van Mosselbaai en omgewing en ook die Donateurs van waardevolle artefakte.

Laastens wil ek net dankie sÍ vir die personeel se hulp en bydrae die afgelope jaar. Sonder julle sou die Dias Museum nie sukses behaal het nie. Sowaar ‘n span om op trots te wees.

K. Eland
MUSEUMBESTUURDER

copyright © museum.com gmbh. all rights reserved.
copyright policy