Burg Altena, Germany
N E W S    FROM
Muzeul Romanatiului Caracal


(29.07.2008 , Romania, Caracal )
Cercetări arheologice în judeţul Teleorman

Pentru arheologi, perioada de vară nu este în primul rând perioada vacanţelor, ci aceea a campaniilor de cercetări arheologice. Nu fac excepţie de la această regulă nici specialiştii Muzeului Judeţean Teleorman. Munca pe teren a început aici de mai bine de două luni. Astfel, pe parcursul lunii mai s-a desfăşurat campania de cercetări arheologice din necropola geto-dacică de la Zimnicea – „Câmpul Morţilor”. Această primă campanie s-a desfăşurat în colaborare cu Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureşti şi a fost susţinută financiar de către Primăria Zimnicea. Lucrările, cu un caracter de salvare, vor continua aici şi pe parcursul lunii august, cu implicarea aceloraşi instituţii. Se urmăreşte cercetarea integrală a unei suprafeţe din necropola amintită.
La Vităneşti, a început de curând, a 15-a campanie de săpături arheologice, unde timp de aproape şase săptămâni atenţia specialiştilor va fi îndreptată asupra aşezării gumelniţene din punctul „Măgurice”, în cadrul unui proiect intitulat „Începuturile civilizaţiei europene. Neo-eneoliticul la Dunărea de Jos”. Parteneri în acest proiect de cercetare sunt, pe lângă Muzeul Judeţean Teleorman, Muzeul Naţional de Istorie a României, Muzeul Dunării de Jos, Călăraşi, Muzeul de Istorie şi Arheologie Prahova, Muzeul Romanaţiului Caracal, Muzeul Judeţean Buzău. Prin deschiderea unor noi suprafeţe de lucru în sectorul de nord al aşezării, se urmăreşte identificarea unor locuinţe şi cercetarea integrală a acestora.
În cadrul aceluiaşi proiect la începutul lunii august, vor începe, pentru o perioadă de aproximativ şase săptămâni, cercetările de la Măgura, vizată fiind aşezarea din neoliticul timpuriu de la „Buduiasca – Boldul lui Moş Ivănuş”. Şi aici se urmăreşte identificarea şi cercetarea unor complexe neolitice. Ar fi de amintit faptul că rezultatele recente privind datarea cu izotopul radioactiv al carbonului (C14) au arătat faptul că locuirea de aici datează aproximativ din jurul anului 6000 î. Chr.
Şi la Turnu Măgurele au început de aproape două săptămâni cercetările arheologice. Sunt vizate cetatea Turnu şi oraşul otoman din jurul acesteia. Cercetările se desfăşoară în cadrul unui proiect intitulat „Aşezările civile şi fortificaţiile lor la Dunărea de Jos în sec. XIV-XIX”, proiect desfăşurat începând cu anul 2005, cu participarea Muzeului Judeţean Teleorman şi a Muzeului Brăilei şi vizează acest monument important din trecutul istoric al Ţării Româneşti, ce a făcut parte din sistemul defensiv al Dunării timp de peste 400 de ani.
„Sezonul arheologic” teleormănean se va încheia în a doua parte a lunii septembrie, cu cercetările de la Ciuperceni, în cadrul proiectului „Le Paléolithique de la Roumanie”. Instituţiile partenere în acest proiect sunt: Misiunea Arheologică Franceză din România, de pe lângă Ministerul Francez al Afacerilor Externe, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti şi Muzeul Judeţean Teleorman, şi este vizat un sit din paleoliticul superior, vechi de aproximativ 30.000 de ani.
Despre fiecare dintre aceste şantiere arheologice, despre rezultatele obţinute şi descoperirile făcute vom reveni cu amănunte.

Muzeul Judeţean Teleorman

copyright © museum.com gmbh. all rights reserved.
copyright policy