Burg Altena, Germany
N E W S    FROM
Muzeul Romanatiului Caracal

[click here to see the picture]

(27.02.2009 , Romania, Caracal )
VALACHICA, nr. 21

Anuarul Complexului National Muzeal "Curtea Domneasca" din Targoviste
implineste 40 de ani de la prima aparitie. Consacrata, in timp, prin
numele cercetatorilor care si-au adus contributii stiintifice in paginile
sale, revista isi propune sa continue prin acelasi nivel stiintific
ridicat. Prin intermediul dumneavoastra, facem un apel catre toti colegii
din muzee, institutii de cercetare si univeristati, pentru a contribui cu
materiale la realizarea acestui numar aniversar. Atasandu-va normele
redactionale, va multumim si va asteptam cu contributii proprii.
Biroul de marketingCOMPLEXUL NATIONAL MUZEAL “ CURTEA DOMNEASCA”
Str.Justitiei , Nr.7, Tel/Fax 0245/612877, Targoviste
e-mail: contact@muzee-dambovitene.ro ; www.muzee-dambovitene.ro


VALACHICA, nr. 21
Norme redacţionale

Pentru uşurarea activităţii redacţionale, autorii sunt rugaţi să respecte câteva indicaţii, după cum urmează:

Articolele şi studiile nu trebuie să depăşească 20 de pagini (inclusiv ilustraţia şi bibliografia). Acestea vor fi obligatoriu însoţite de un rezumat de maximum 2 pagini, într-o limbă de circulaţie internaţională. Acceptarea sau refuzul publicării articolelor trimise rămân la latitudinea colegiului redacţional, care se obligă să anunţe decizia sa autorilor în termen de 5 zile de la data primirii manuscriselor. Contribuţiile vor fi trimise pe adresa secretarului de redacţie, Olteanu Gheorghe, C.N.M. „Curtea Domnească” Târgovişte, str. Justiţiei, nr.7, 130017, pe suport digital şi copie tipărită, sau sub forma fişierelor ataşate prin e-mail contact@muzee-dambovitene.ro Termenul limită pentru primirea materialelor este 30 aprilie 2009. Culegerea textelor se va realiza în T.N.R, 12, justified (titlul – T.N.R, 14, bold; numele autorului – T.N.R, 12, italic în dreapta titlului; titlurile paragrafelor – T.N.R., 12, bold; paragrafe separate printr-un rând. Adresa completă a instituţiei de provenienţă se va regăsi în subsolul primei pagini.
Sistemul de trimiteri bibliografice – Sistemul Academiei (note în subsolul paginii).


Secretar,
Olteanu Gheorghe

copyright © museum.com gmbh. all rights reserved.
copyright policy