Scanback 1
N E W S    FROM
Muzeul Romanatiului Caracal


(11.06.2012 , Romania, Caracal )
Ion Catrina -POTECILE DESTINULUI -http://ioncatrina.webs.com/cartilemele.htm

http://ioncatrina.webs.com/cartilemele.htm
POTECILE DSTINULUI - Ediţia a doua - Revăzută şi adăugită de autor
Este cartea de debut la vârsta deplinei maturităţi, unde printre meandrele seismice ale destinului unor personaje, scriitorul s-a regăsit pe sine. Romanul ne poartă succesiv prin toate perioadele de evoluţie ale individului, de la copilărie la maturitate şi înmănunchează prin eroii săi un singur destin, la conturarea căruia contribuie toţi ceilalţi, care nu sunt altceva decât faţete ale unui singur personaj: paralele şi complementare. Pentru definirea destinului, autorul ne trimite într-o atmosferă kafkiană în care acţionează un mecanism ocult al forţelor răului, iar omul aşteaptă neputincios să fie strivit. Întreaga lui libertate se reduce la exploatarea lungimii sforilor de care este legat şi dirijat.

copyright © museum.com gmbh. all rights reserved.
copyright policy