Scanback 1
N E W S    FROM
Muzeul Romanatiului Caracal

[click here to see the picture]

(05.10.2012 , Romania, Caracal )
Visit Romanaţi -http://visitromanati.wordpress.com/

Visit Romanaţi -http://visitromanati.wordpress.com/

Despre noi


8 Votes


* Sprijinim şi promovăm valorile şi tradiţiile autentice din zona Olteniei.

* Suntem parteneri ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului în promovarea brand-ului turistic naţional, respectiv în promovarea României ca destinaţie turistică internaţională.

* Începând cu data de 02.11.2011, prin Brevetul de Turism nr. 19732 eliberat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, asociaţiei noastre i se atestă capacitatea de a îndeplini activităţi de manageriat în domeniul turismului.

* Suntem parteneri media ai Centrului Cultural „RADU ŞERBAN” Caracal şi ai Primăriei Municipiului Caracal în promovarea Festivalului Naţional de Folclor “Căluşul Românesc”, ediţia a 42-a.

Obiectivele noastre:

* realizarea unor parteneriate cu diferite asociaţii şi organizaţii din zone turistice aparţinând altor ţări, similare din punct de vederea istoric (ex. Sherwood Forest, Nottingham Shire);

* dezvoltarea unor programe de consolidare şi reabilitarea a unor clădiri aparţinând patrimoniului cultural naţional;

* realizarea şi implementarea unui program special pentru valorificarea obiectivelor religioase (Mânăstirea Brâncoveni, Mânăstirea Călui, Mânăstirea Clocociov, Mânăstirea Strehareţ), care presupune în primul rând introducerea standardelor europene de calitate în privinţa dotărilor existente în exteriorul obiectivelor (parcări, alimentarea cu apă, canalizare, grupuri sanitare, punct de prim ajutor etc.), precum şi în interiorul obiectivelor (trasee de vizitare, ghizi specializaţi etc.);

* realizarea şi implementarea unui program de punere în valoare a siturilor arheologice romane şi dacice (Sucidava, Acidava, Romula);

* amplasarea de marcaje corespunzătoare pentru indicarea obiectivelor turistice;

* extinderea şi diversificarea formelor de agrement specifice zonei Romanaţilor, inclusiv prin atragerea clientelei turistice la evenimente şi manifestări inspirate din viaţa culturală, istorică şi religioasă a locuitorilor (sărbători tradiţionale, religioase sau laice, manifestări cultural-artistice şi folclorice etc.);

* revitalizarea ofertei turistice a Romanaţiului, pentru vizitarea obiectivelor turistice şi extinderea acestui tip de oferte în toate localităţile care dispun de potenţial turistic, creând şi condiţii favorabile;

* promovarea agresivă pe piaţa internaţională a potenţialului cinegetic şi piscicol destinat amatorilor de vânătoare şi pescuit sportiv, bogat reprezentat în Romanaţi;

* crearea condiţiilor pentru practicarea diferitelor forme ale turismului de aventură (delta plan, cicloturism, parcuri tematice);

* valorificarea în turism a creaţiei artizanale, arhitecturii populare şi a manifestărilor folclorice din zona etnografică Romanaţi;

* crearea unor centre de producţie, expunere şi comercializare a produselor artizanale;

* promovarea pe piaţa internă şi internaţională a artiştilor populari, a târgurilor şi expoziţiilor de profil;

* demararea unui program de modernizare şi dezvoltare a structurilor de primire turistică şi de echipare tehnică specific a principalelor trasee turistice şi a arterelor rutiere de transport, către zonele şi obiectivele turistice prioritare;

* dezvoltarea turismului de week-end;

* sprijinirea şi dezvoltarea turismului rural şi agroturismului, în paralel cu elaborarea criteriilor de legiferare a satelor turistice şi zonelor etnografice;

* realizarea unor produse turistice şi/sau structuri de primire destinate tineretului de tip sat (tabără) de vacanţă, parc tematic, parc de aventură;

* dezvoltarea şi promovarea unor forme de turism specializat ca turismul pentru echitaţie, turismul pentru gastronomie;

* turismul pentru sporturi extreme (de aventură) precum delta-plan şi parapantă, schi nautic, surfing şi hidroscuter, roling şi skate-boarding, mountain bike pe drumurile forestiere amenajate sumar;

* elaborarea programelor de marketing, pe baza studiilor de piaţă realizate de instituţii specializate, în funcţie de datele obţinute prin birourile de turism din străinătate;

* utilizarea pe scară largă a tehnologiei informaţiei şi a sistemelor create pe baza acesteia (sistemul computerizat de rezervări, sistemul computerizat de marketing al destinaţiei);

* dezvoltarea reţelei teritoriale de centre/puncte de informare şi promovare turistică;

* organizarea unor evenimente de mare amploare pe principalele pieţe străine pentru promovarea ofertei turistice specifice României;

* includerea produselor turistice din zona Romanaţilor în cataloagele marilor firme tour-operatoare internaţionale;

* realizarea şi prezentarea, pe diversele canale media, a unor spoturi publicitare cu produsele turistice reprezentative pentru Romanaţi.

copyright © museum.com gmbh. all rights reserved.
copyright policy