Burg Altena, Germany
N E W S    FROM
Muzeul Romanatiului Caracal

[click here to see the picture]

(12.01.2013 , Romania, Caracal )
163 de ani de la nașterea" poetului nepereche" Mihai Eminescu

http://www.adevarulcaracalean.ro/?p=3411
http://www.infopress.tv/cultura/4632-centrul-cultural-municipal-caracal,-organizatorul-spectacolului-dor-de-eminescu.html
Insti­tuția va orga­niza marți 15 ian­uarie un spec­ta­col inti­t­u­lat „Dor de Emi­nescu”, în cin­stea celui care a fost poe­tul nepereche al cul­turii noas­tre naționale. Eveni­men­tul va începe de la orele 11 la Teatrul Național cu un vernisaj de expoz­iție marca, Viorel Chirea, inti­t­u­lat: „Tabloide din gara cu trenuri expi­rate (EPIGONII)”.

Pro­gram:

Marți 15 ian­uarie ora 11:00 — vernisaj expoz­i­tie „Tabloide din gara cu trenuri expi­rate (EPIGONII)”

ora 12: 00– Peleri­naj la bus­tul poe­t­u­lui din Par­cul Poroineanu

•Eseu lit­erar „Muza și poe­tul” în inter­pretarea lui Leonard Alexan­dru Prica si Andreea Negrilă

•Eseu muz­i­cal lit­erar „Geniul nepereche al poeziei românesti”, „Odă în metru antic” — inter­pretare Florin Beciu

Depunere de flori la bus­tul poetului

Sursa: InfoPress.Tv Romania - http://www.infopress.tv/cultura/4632-centrul-cultural-municipal-caracal,-organizatorul-spectacolului-dor-de-eminescu.html

copyright © museum.com gmbh. all rights reserved.
copyright policy