Scanback 1
N E W S    FROM
Muzeul Romanatiului Caracal

harta cu secţiunile
harta cu secţiunile

(15.05.2009 , Romania, Caracal )
Şantierul arheologic Grădinile-Olt - 2008

32. Grădinile, com. Grădinile, jud. Olt
Punct: La Islaz
Codsit: 129219.01
Autorizaţia de cercetare arheologică sistematică nr. 94/2008
Colectiv: Radian Andreescu - responsabil (MNIR), Sabin Popovici (MR Caracal)
Situl este amplasat în valea pârâului Grădinile, punctul „La islaz" la mai puţin de 15
km V de râul Olt. în anii 1977-1979 au fost efectuate cercetări arheologice prin
deschiderea unor secţiuni lungi în diverse puncte ale sitului. informaţiile publicate se
referă la stratigrafia sitului şi mai puţin la limitele acestuia. în aceste condiţii,
beneficiind de o finanţare redusă pentru campania 2008, obiectivul principal al
cercetărilor l-a constituit deschiderea de mici sondaje pentru evaluarea întinderii
sitului şi a densităţii de locuire. S-au folosit sondaje standard de 2 x 1 m orientate
aproximativ pe direcţia N-S. O mare aparte a sitului fiind acoperită de culturi agricole
amplasamentul acestor sondaje a depins de bunăvoinţa proprietarilor.
Astfel, într-o zonă liberă de culturi agricole, în partea de E a sitului au fost deschise
patru sondaje plasate la 20 m distanţă. în sondaje au apărut foarte puţine fragmente
ceramice atipice sugerând faptul că această zonă nu era locuită. în sondajul nr. 9,
plasat în apropierea pârâului, în profilul sudic, la cea. 1m adâncime au apărut câteva
cioburi care aveau printre ele fragmente de oase arse. Sfârşitul campaniei a
împiedicat extinderea sondajului.
Stratigrafia în aceste sondaje este relativ simplă, un nivel arabil de cea. 0,30 m apoi
un nivel de pământ negru-cenuşiu cu o grosime variabilă între 0,20,- 0,60 m, după
care urmează o zonă intermediară de pământ de culoare negru-maroniu şi apoi
sterilul, care apare la adâncimi diferite. în sondajul nr. 10 sterilul apare la -0,40 m în
timp ce în sondajele 11 şi 12 apare la -0,90/1,10 m. O excepţie o constituie sondajul
nr. 9 unde la adâncimea de -2 m sterilul nu apăruse {sondajul nu a fost finalizat).
Următoarea zonă disponibilă pentru cercetări a fost plasată la circa 120m V de aceste
sondaje.
Aici au fost deschise alte şase sondaje plasate tot la 20 m distanţă unul de altul. în
sondajul 13, aflat în apropierea pârâului la -1m, nu apăruse sterilul (sondajul nu a
fost finalizat şi este posibil ca situaţia să fie asemănătoare cu cea din sondajul 9). în
celelalte sondaje stratigrafia este asemănătoare cu cea din primul şir de sondaje cu
deosebirea că stratul steril apare ceva mai sus la -0,70/0,80 m.
Nici în aceste sondaje nu au apărut materiale semnificative cu excepţia sondajului
16, unde la adâncimea de 0,60 -0,70 m au apărut câteva fragmente ceramice
aparţinând neoliticului timpuriu. S-a extins sondajul la dimensiunile 3 x 2 m, dar nu
au fost descoperite alte materiale.
Deşi restrânse cercetările de anul acesta au relevat faptul că locuirea neolitică era
destul de disparată în cadrul sitului.
Cercetările viitoare vor avea drept obiective delimitarea limitelor sitului precum şi
identificarea nucleelor de locuire aparţinând neoliticului timpuriu, grupul cultural
Gura-Baciului-Cârcea.
Bibliografie:
Nica Marin, Grădinile. O nouă aşezare a neoliticului timpuriu în sud-estut Olteniei,
Arhivele Olteniei 1, 1981.
Nica Marin, Obiecte de lemn descoperite în aşezarea neolitică de la Grădinile
(judeţul Olt), Arhivele Olteniei 2, 1983.
Abstract:
2008 campaign was a short one. We wanted to find the site edges and of establish the density of habitation. We excavated two ranges of sondages of 2 x 1 m each in the central and southern parts of the site. We found no archaeological features in those areas, which suggest that the Neolithic habitation was quite diffused within the site.

copyright © museum.com gmbh. all rights reserved.
copyright policy