Neuschwanstein
Археологически музей
     C O L L E C T I O N S     
<< previous     Dia 3 of 13     overview     next >>
131г.

"Ветеранът Гай Валерий Пудес построи(този паметник) за помен на себе си, живия, и на живите си синове-Валерий Максим и войника Публий Елий Пудес,-както и на починалите-бащата ветеран Гай Вергиний Пудес и майката Мокасокос и съпругата Севера и сина Юлий Максим и сестрата Зайкайденте. Година 162 от Августовата ера(131 от н.е.)"

copyright © museum.com gmbh. all rights reserved.
copyright policy