Scanback 1
Археологически музей
     E X H I B I T S   A N D   H I G H L I G H T S     
<< previous     Dia 6 of 12     overview     next >>
Flaviana Filokratia

На добър час! Флавиана Филократия за прослава на мъжа си Юлиян Александър, и на себе си, подари десет хиляди атически(златни) драхми за пазене в замяна на почестите, с които той често е бил удостояван от всесилния съвет и народа, та с доставеното от лихвите масло да се мажат през трите дни на панаира всички граждани и чужденци и роби, а в останалото време по решение на всесилния съвет тия, които са станали ефеби. Дарението стана в 241г.

copyright © museum.com gmbh. all rights reserved.
copyright policy