Scanback 1
Muzeul Romanatiului Caracal
     T O W N   T O U R     
<< previous     Dia 2 of 189     overview     next >>
Maica Domnului Church from Caracal Town
Maica Domnului Churc from Caracal Town

This Church was built by Jianu family at the beginning of the xx century. In this church was burialed Iancu Jianu a famous outlaw from Caracal. BISERICA „ADORMIREA MAICII DOMNULUI” Aşezată în zona centrală este cea mai spaţioasă dintre bisericile municipiului.Conform pisaniei de la intrare , a fost „zidită din temelie în anul 1839 , s-a restaurat radical şi sfinţit în 27 mai 1910 , în al XLIL an de glorioasă domnie a M.S. regelui României Carol I şi în al II-lea an de arhipăstorie al P.S Episcop al Râmnicului , Noului Severin D.D. Ghenadie (.....) . Fondul necesar s-a dat de enoriaşi şi de onor. Primărie Caracal . de onor. Consiliu al Judeţului Romanaţi , de răposaţii Şeban Jianu , C. Poroineanu , D.Guran , Dincă Popescu , I. Atanasiu şi de G.Roşca-Balş”. Portretele unora dintre aceştia , îmbrăcaţi în costume de epocă , sunt prezente pe pereţii tindei , executate în ulei de mâna iscusită a unui pictor al cărui nume rămâne necunoscut. Mai mult , în spaţiul din tinda bisericii până la refacerea din 1910, când biserica a fost restaurată şi resfinţită , se aflau mormintele acoperite cu lespezi de piatră ale celor care au fost : Costache Jianu – paharnic , Amza Jianu-paharnic şi Iancu Jianu –şetrar. Cu prilejul reparaţiilor , lespezile mormintelor lui Costache şi Amza au fost încastrate în peretele faţadei , de o parte şi alta a intrării în pridvor , iar cea a lui Iancu Jianu în peretele de sud al bisericii . Pe piatra funerară a lui Iancu Jianu stă scris cu litere chirilice : „Sub această piatră aşezată cu cheltuiala soţiei sale , se odihneşte , oasele răposatului şetrar Iancu Jianu , carele născându-se la leatul 1787 , a răposat în anul 1842 , decembrie 14 „. Adevărat monument de arhitectură , are formă de cruce , este construită în stil grecesc , are trei turle , iar ornamentele sunt de inspiraţie renascentistă. Biserica are în faţă un pridvor cu coloane înalte care susţin arcade trilobate şi este străjuit de o parte şi de alta de două turle construite între anii 1908-1910. Decoraţia exterioară este simplă , constând într-un brâu median care înconjoară biserica şo cornişa cu elemente în stil geometric , de sub cupola acoperişului. Ferestrele sunt înguste , foarte înalte şi prevăzute cu vitralii prinse în rame metalice. Pe locul din faţa bisericii a existat până în anul 1910 un turn înalt cunoscut sub numele de „Turnul orologiului” , pentru că în el se găsea un ceas mare cu trei cadrane. În scopul de a se crea piaţa „Iancu Jianu” din faţa bisericii şi de a se deschide drumul spre piaţa oraşului , acel turn a fost demolat. Pictura originală a bisericii nu se mai păstrează , fiind acoperită cu prilejul reparaţiilor din anul 1910. Aceasta a fost refăcută între anii 1947-1948 , având o orientare modernistă cu oarecare înclinaţii spre stilul bizantin , de pictorul Tabacu. O menţiune specială necesită mobilierul interior , confecţionat între anii 1907-1910 , de către artistul oltean Ştefan Malciu , renumit în arta prelucrării lemnului . Catapeteasma , lucrată din lemn de stejar este o adevărată operă de artă, iar în ornamentele stranelor , jilţurilor , a ramelor pentru icoanele ferecate în argint , artistul a folosit motive din arta populară a lucrătorilor în lemn. Cea mai mare parte a odoarelor bisericii este donaţie a familiei Jienilor , purtând diferite inscripţii în alfabetul chirilic din prima jumătate a secolului al XIX –lea , cu numele ctitorilor şi donatorilor. Biserica se află în lista monumentelor istorice având codul de identificare OT-II-m-B-08770.

copyright © museum.com gmbh. all rights reserved.
copyright policy