Neuschwanstein
Muzeul Romanatiului Caracal
     O T H E R   I T E M S     
<< previous     Dia 1 of 61     overview     next >>
dr. Radian Romus Andreescu -Prehistoric Archaeologist , radian_romus@yahoo.com
The SRAP TEAM -Prehistoric Archaeologist

Dr Radian Andreescu Prehistoric Archaeologist Muzeul Naţional de Istorie a României Calea Victoria 12 Sector 3 Bucureşti Radian-Romus Andreescu Studii - Universitatea Bucureşti - Facultatea Istorie (1984) - Doctor (1998) - Statuetele şi vasele antropomorfe ale culturii Gumelniţa, în lumina cercetărilor de la Căscioarele Activitate - Cercetator ştiinţific în cadrul Muzeului Naţional de Istorie a României - Specializat în arheologie - epoca neolitică Publicaţii principale - Plastica antropomorfă gumelniţeană. Analiză primară, Monografii III, Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, 2002. - Alluvial Landscape in temperate Balkan Neolithic: transition to tells, în Antiquity 76 /2002, p. 349-355. - Southern Romania Archeological Project. Second Preliminary Report, 1999-2000, Cardiff Studies in Archaeology, Cardiff June 2001. RADIAN ROMUS ANDREESCU - LISTA COMPLETĂ A PUBLICAŢIILOR • Cultura Gumelniţa în vestul Munteniei. Aşezarea de la Vităneşti, jud. Teleorman, în Cercetări arheologice, XII, Bucureşti, 2003, coautor. • Preservation and prospection of alluvial in the southern Balkans: a case-study from the Teleorman river valley, southern Romania, în Alluvial Archaeology in Europe, Swets&Zeitlinger, Lisse, p. 239-250, coautor. • Mălăieştii de Jos, jud. Prahova; Sultana, jud. Călăraşi; Vităneşti, jud. Teleorman, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2002, Bucureţti, 2003, p. 19-191; 304-305; 338-339. • Magnetic investigation of several prehistoric sites in Romania, în Book of Abstract, 3rd Geophysical Congres and Exhibition, Sofia, 2002, p. 365-367. • Southern Romania Archaeological Project, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2002, Bucureşti, 2003, pp. 37-38; 189-190; 350, coautor. • Reprezentări antropo-zoomorfe în cultura Gumelniţa-Kodjadermen-Karanovo VI, în Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, XIX, Călăraşi, 2002 • Lăceni-Măgura-Vităneşti, jud Teleorman, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2001, Bucureşti, 2002, p. 195-199, coautor. • Sultana, com. Mânăstirea, jud. Călăraşi, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2001. Bucureşti, 2002, p. 302. • Locuirea neo-eneolitică din valea Teleormanului, zona Lăceni-Măgura (Southern Romania Archaeological Project), în Studii de Preistorie, 1, Bucureşti, 2002, p.33-46, coautor. • Dinamica locuirii neo-eneolitice pe valea Teleormanului, în Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos, XVI-XVII, Călăraşi, 2001, p. 29-32, coautor. • Lăceni-Măgura, jud Teleorman, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2000, Bucureşti, 2001, p. 127-129, coautor • Vităneşti, com. Purani, jud. Teleorman, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2000, Bucureşti, 2001, p. 271. • Lăceni-Măgura, jud. Teleorman, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1999, Bucureşti, 2000, p. 52-53. • Vitănesti, com. Purani, jud. Teleorman, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1999, Bucureţti, 2000, p. 113. • Uncomun practice of Gumelniţa zoomorphic clay figurines modelling, în Cercetări Arheologice, XI, 2000, Bucureşti, p. 611-613. • Sultana. Plastica de os, în Buletinul Muzeului Judeţean Teoharie Antonescu, 2000, Giurgiu, p. 133-141, coautor. • Lăceni-Măgura, jud. Teleorman, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1998, Bucureşti, 1999, p. 64, coauthor. • Vităneşti, com. Purani, jud. Teleorman, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1998, Bucureşti, 1999, p. 130. • Southern Romania Archaeological Project. Preliminary report 1998, Cardiff Studies in Archaeology, Cardiff, December 1999, coautor. • Preliminary Observation Regarding the Neo-Eneolithic Habitance on the Teleorman Valley, The Boian Civilization on Romania' s territory, Calaraşi, 1999, p. 55-57, coautor. • Şantierul arheologic Bucşani. Raport preliminar. Campania 1998, în Buletinul Muzeului Judeţean Teoharie Antonescu, 1999, Giurgiu, p. 93-98, coautor. • Căscioarele-Ostrovel. Plastica de os din nivelul Gumelniţa A2, în Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, XV, 1998, Călăraşi, p. 219-231. • Arheological researches at Borduşani-Popina (Ialomiţa County). Preliminary Report 1993-1994, în Cercetări Arheologice, X, Bucureşti, 1997, p. 35-143, coautor. • Căscioarele-Ostrovel. Câteva date despre prelucrarea osului, în Cercetări Arheologice, X, Bucureşti, 1997, p. 319-325. • Plastica gumelniţeană din colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a României, în Cercetări Arheologice, X, Bucureşti, 1997, p. 309-321. • Căscioarele-Ostrovel. Plastica de os din nivelul Gumelniţa B1, în Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, XIII-XIV, Călăraşi, 1994, p. 41-48. • Cercetări arheologice din punctul "Piatra cu lilieci" din satul Târcov, com. Pârscov, jud. Buzău, în Cercetări arheologice, IX, Bucureşti, 1992, p. 46-51, coautor. • Sondajul arheologic de la Târcov, jud. Buzău, în Cercetări Arheologice, IX, Bucureşti, 1992, p. 44-45. CD-ROM • Cultura Gumelniţa în vestul Munteniei, o civilizaţie necunoscută: Gumelniţa, Bucureşti, cIMeC, 2001 • Aşezarea eneolitică de la Vităneşti, o civilizaţie necunoscută: Gumelniţa, Bucureşti, cIMeC, 2001 • Sultana, sit unicat în sud-estul Europei, o civilizaţie necunoscută: Gumelniţa, Bucureşti, cIMeC, 2001 • Plastica antropomorfă şi zoomorfă gumelniţeană, o civilizaţie necunoscută: Gumelniţa, Bucureşti, cIMeC, 2001 Şantiere principale - Valea Buzaului, Hârsova, Popina-Borduşani, Brănesti, Vitănesti, Lăceni, Măgura, Alexandria, Bucşani, Sultana, Mălăieştii de Jos, Apostoloche.

copyright © museum.com gmbh. all rights reserved.
copyright policy