Neuschwanstein
Muzeul Romanatiului Caracal
     T O W N   T O U R     
<< previous     Dia 145 of 189     overview     next >>
Biserica "Sfânta Treime"
Biserica "Sfânta Treime"

BISERICA „SFÂNTA TREIME” : Situată în centrul municipiului , în imediata apropiere a Monumentului Eroilor , biserica a fost mult timp cunoscută sub numele de „Biserica Roşie” deoarece a fost construită din cărămidă şi a funcţionat multă vreme netencuită la exterior. Biserica a fost ridicată în anul 1647 (7155) de către Pan Pascal vel Căpitan , având forma de navă , fiind restaurată de Varlaam Condicaru. Un pomelnic de la 1853 me aminteşte de Mihai Viteazul , Matei Vodă , Radu V. Şi Ştefania Monachie. După cum aflăm de pe o placă de marmură de deasupra intrării , „această sfântă biserică s-au refăcut cu totu de dumneaei cucoana Stana a răposatului Dincă Mihai Moga , la 1881”. Aceastărestaurare schimbă şi forma bisericii , de la aceea de navă la forma de cruce , având o suprafaţă de 120 m2 , înălţimea de 9m , turla fiind înaltă de 16 m. Pictura iniţială a bisericii a fost executată în stil renascentist de către Mihalache Dragomirescu , ucenic al marelui pictor Gh. Tăttărăscu. , în anul 1871 , aşa cum se poate citi într-un colţ al scenei cu „Ducerea Sfintei Cruci”. Dacă iniţial pictura a fost frescă , începând cu refacerea acesteia din anul 1932 , de către zugravul de biserici Velici din Turnu Severin şi continuând cu pictorii Drejoi Florea în 1983 şi Pană Iulian în 1998 , s-a trecut la pictura în ulei. În stânga intrării , în pronaos se află portretul P.S.Episcop Iosif al Râmnicului , iar în dreapta , portretele restauratoarei Stana Dincă Moga , P.S.Episcop Gherasim al Râmnicului şi P.C.Pr.Dimitrie Coconu , ultimele două fiind executate la restaurarea din 1998. Acesta a fost anul când s-a construit în continuarea bisericii un pridvor unde sunt aşezate şfeşnicele cu lumânări , ceea ce contribuie la protejarea picturii. În jurul bisericii au fost mai multe morminte , dar odată cu restrângerea terenului în favoarea construcţiei de blocuri de locuinţe , a ajuns să se mai păstreze o singură Sfântă Cruce pe care stă scris : „Aici odihnesc Andrei şi soţia sa Constantina-1866”. Biserica dispune de puţine odoare. Se află în lista monumentelor istorice având codul de identificare OT-II-m-B-08800.

copyright © museum.com gmbh. all rights reserved.
copyright policy