Burg Altena, Germany
Muzeul Romanatiului Caracal
     G R O U P   A R R A N G E M E N T S     
<< previous     Dia 65 of 188     overview     next >>
Elevi de la Şcoala cu clasele I-VIII, NR. 1 CARACAL
însoţiţi de doamna învăţător RADU VERONICA

PROIECT DIDACTIC PROPUNĂTOR : ÎNVĂŢĂTOR RADU VERONICA PARTICIPANŢI : COLECTIVUL CLASEI I B ŞCOALA CU CLASELE I-VIII, NR.1, CARACAL CLASA a I a ARIA CURICULARĂ : OM ŞI SOCIETATE SUBIECTUL : VIZITĂ LA MUZEU SUBTEMA : ADMIRAŢIA ELEVILOR PENTRU PATRIMONIUL CULTURAL TIPUL LECŢIEI : ACHIZIŢIE DE NOI CUNOŞTINŢE VARIANTA: CLASICĂ OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 1. Să alcătuiască simple propoziţii cu obiectele pe care le-au văzut în muzeu; 2. Să manifeste curiozitate, interes pentru ceea ce au vizitat; 3. Să facă o comparaţie între lumea reală de azi şi lumea reală din trecutul istoric; 4. Să sesizeze intuitiv semnificaţia unor cuvinte noi ce apar în cadrul conversaţiei ghid/elev. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: A. COGNITIVE: - Să recunoască obiecte, lucruri, personaje din trecut pe baza descrierii acestora; - Să asocieze aceste obiecte, personaje cu prezentul;. - Să povestească, dacă ştiu, cu limbaj propriu, istorioare despre trecutul istoric B. AFECTIV –EMOŢIONALE: - Să se implice emoţional în discuţiile purtate; C. PSIHO-MOTORII: - Să păstreze rândurile drepte; - Să meargă organizat, în coloană. PRINCIPII DIDACTICE: - Principiul respectării particularităţilor de vârstă şi individuale; - Principiul asigurării conexiunii inverse; - Principiul participării conştiente şi active. RESURSE PROCEDURALE: 1. Convesaţia; 2. Explicaţia; 3. Demonstraţia; 4. Problematizarea. RESURSE MATERIALE: obiecte, lucruri existente în muzeu. LOCUL DESFĂŞURĂRI : MUZEUL ROMANAŢIULUI DURATA : 1 H Etapele organizatorice Activitatea ghidului Activitatea elevilor 1. INTRAREA în muzeu, organizarea elevilor în coloană Ghidul solicită elevilor să se aşeze în coloanăpentru a se pregăti de intrarea în muzeu. Elevii execută cerinţele ghidului şi se aşează în coloană 2. Captarea atenţiei Ghidul îi roagă pe copii să se organizeze pentru a le face o fotografie înainte de vizitarea interiorului Copii fac linişte. Copii fac fotografii împreună cu doamna învăţător Anunţarea obiectivelor Astăzi, copii vom vedea obiecte istorice foarte interesante şi nunumai: animale preistorice şi personalităţi ale trecutului istoric.Vom vedea mai târziu vasele de lut preistorice, din vremea dacilor apoi a a romanilor etc. De asemenea vom afla despree haiducul Iancu Jianu Copii sunt atenţi şi curioşi să vadă obiectele existente în muzeu Sunt atenţi Sunt curioşi Sunt nerăbdători Dirijarea activităţii Ghidul începe şi povesteşte elevilor despre obiectele din vitrine. Acesta le arată armele cu care oamenii participau la război; De asemenea acesta le arată manuscrise vechi care au aparţinut unor personaje istorice cum ar fi : scrisoarea lui Iancu Jianu- când acesta se decide să părăsească viaţa de boier şi să devină haiduc care ajută pe săraci. Ghidul le arată inelul de logodnă, arme cu care oamenii din acele vremuri participau la lupte. Apoi, ghidul le arată copiilor conacul lui IANCU Jianu, în care se află obiecte personale, care au aparţinut personajului. Copii sunt curioşi, se bucură , se miră Reacţiile copiilor sunt de admiraţie faţă de controversatul haiduc Sunt atenţi ETAPE ACTIVITATEA GHIDULUI ACTIVITATEA COPIILOR DIRIJAREA ACTIVITĂŢII După ce le-a arătat copiilor conacul, ghidul roagă pe doamna învîţător să treacă împreună cu copii la Sf Biserică „Maica Domnului” în vederea vizitării mormântului lui Iancu Jianu. Sunt atenţi 5.ASIGURAREA FEED-BACK-ULUI Copii lansează întrebări ghidului referitoare la ceea ce au văzut Sunt curioşi să afle mai multe despre ce au vizitat 6ÎNCHEIEREA VIZITEI, ÎNTOARCEREA LA ŞCOALĂ Copii împreună cu doamna învăţător se întorc la şcoală Copii ajung la şcoală 7.TEMĂ PENTRU ACASĂ Doamna învăţător solicită elevilor să colecţioneze fotografii din ziare, reviste, etc, care să înfăţişeze personaje istorice Copii sunt atenţi la anunţarea temei

copyright © museum.com gmbh. all rights reserved.
copyright policy