Burg Altena, Germany
Muzeul Romanatiului Caracal
     G R O U P   A R R A N G E M E N T S     
<< previous     Dia 98 of 188     overview     next >>
Din activitatea extracuriculară a doamnei institutor I Pîrvan Doina
http://www.museum.com/jb/showdia?id=4564

Din activitatea extracuriculară a doamnei institutor I Pîrvan Doina:Mă numesc Pîrvan Doina, sunt institutor I, gradul I la Şcoala cu clasele I-VIII Redea, judeţul Olt. În cadrul activităţilor extracuriculare am urmărit să familiarizez elevii cu cunoştinţe suplimentare asupra municipiului Caracal aflat la o distanţă de şapte kilometri de comuna în care trăiesc şi locuiesc aceşti copii. În acest scop am luat legătura cu conducerile instuţiilor de cultură reprezentative ale municipiului Caracal: Biblioteca „ Virgil Carianopol”, Muzeul Romanaţiului şi Casa de Cultură „ Radu Şerban”. La Biblioteca Municipală doamna director Bebica Deac a urmărit să-i familiarizeze pe elevi cu modul de organizare a acestei instituţii, pornind de la fişele de cititor, fişele tematice, continuând cu sălile de împrumut şi sălile de lectură. Tot aici, copiii au putut vedea şi o foarte interesantă expoziţie amenajată în holul bibliotecii, expoziţie care oglindeşte înfrăţirea oraşului Caracal cu cinci localităţi din ţări membre ale Uniunii Europene, insistându-se asupra importanţei procesului de integrare europeană. La Muzeul Romanaţiului, domnul director Mihai George a prezentat cele două secţii: Secţia de Istorie –Arheologie şi Secţia „Casa memorială „Iancu Jianu, insistând asupra legăturii dintre istoria locală a comunei Redea şi aceea a municipiului Caracal cât şi a zonei Romanaţiului în general. Cercetările arheologice din ultiumii ani au relevat pe teritoriul cuprins între comunele Redea-Deveselu, Rotunda-Vlădila şi Bucinişu-Grădinile-Cruşovu existenţa unei vechi culturi neolitice, situată la începutul civilizaţiei europene. De asemenea a fost subliniată figura legendară a haiducului Iancu Jianu în contextul istoriei locale şi naţionale. La Casa de Cultură „ Radu Şerban”, doamna director Ligia Pavel a vorbit elevilor despre importanţa acestei instituţii de cultură care poartă numele cunoscutului compozitor de muzică uşoară a cărui casă în care a trăit se află foarte aproape de Casa de Cultură Municipală. Aici îşi desfăşoară activitatea numeroase formaţii :de teatru, dansuri populare, muzică populară şi muzică uşoară, grup vocal, desen, radioamatorism, formaţiuni care au reprezentat cu succes localitatea noastră în concursurile naţionale unde au obţinut numeroase premii. De o deosebită importanţă sunt şi clădirile şi monumentele oraşului care amintesc de diferite etape istorice prin care a trecut Municipiul Caracal : Teatrul Naţional , Colegiul Naţional „Ioniţă Asan”, sediile primăriei şi casei de cultură, Judecătoria, Muzeul Romanaţiului precum şi minunatul parc natural al Caracalului. În aceste deplasări elevii şi-au îmbogăţit orizontul cunoaşterii asupra zonei în care trăiesc primind noi cunoştinţe de istorie locală care-i vor ajuta în înţelegerea fenomenului istorico-cultural al momentului actual.

copyright © museum.com gmbh. all rights reserved.
copyright policy