Scanback 1
Muzeul Romanatiului Caracal
     O T H E R   I T E M S     
<< previous     Dia 25 of 61     overview     next >>
ASOCIAŢIA FIII ŞI PRIETENII CARACALULUI
STIMAŢI FIII ŞI PRIETENI AI CARACALULUI - afpc2008@yahoo.com

Stimaţi fii şi prieteni ai Caracalalului Asociaţia „Fiii şi prietenii Caracalului” cu sediul în municipiul Caracal, str. Iancu Jianu nr.26, jud. Olt, are următoarele obiective: • Reunirea fiilor şi prietenilor Caracalului din ţară şi străinătate, promovarea şi popularizarea unor acţiuni ştiinţifice, culturale şi religioase ce se desfăşoară în municipiul Caracal; • Promovarea unor acţiuni cu caracter educaţional în domeniul cunoaşterii istoriei, vieţii economice, sociale şi culturale a municipiului Caracal; • Cercetarea, reluarea şi promovarea tradiţiilor caracalene; • Întreprinderea de acţiuni menite să promoveze imaginea Caracalului atât pe plan intern cât şi pe plan extern; • Organizarea şi sprijinirea iniţiativelor de promovare a valorilor locale pe plan social, edilitar, economic, cultural, religios şi civic; • Stabilirea de relaţii de colaborare cu asociaţii din ţară şi străinătate care prin scopul şi obiectul lor de activitate promovează interese similare; • Cinstirea fiilor Caracalului care prin competenţa, activitatea şi eroismul lor şi-au câştigat dreptul la memorie veşnică; • Susţinerea creatorilor din domeniul beletristic şi artelor plastice pentru realizarea unor opere inspirate din istoria şi viaţa social-culturală a oraşului; • Organizarea de comunicări ,simpozioane şi manifestări cu prilejul unor evenimente aniversare şi comemorative; • Editarea şi tipărirea de publicaţii sub egida asociaţiei, lucrări specifice de istorie, literatură, medicină, creaţii artistice şi beletristice, tehnice; • Colaborarea cu instituţii publice şi private în vederea scopurilor propuse de asociaţie; • Sprijinirea comunităţilor sau a persoanelor aflate în impas (minori, persoane în vârstă, persoane cu handicap). Pot deveni membri ai Asociaţiei persoane fizice şi juridice din România, cât şi din străinătate, care sunt de acord cu prevederile Statutului şi contribuie activ la realizarea scopului Asociaţiei. Adunarea Generală a decis ca fiecare membru-asociat persoană fizică română al Asociaţiei să contribuie cu o cotizaţie anuală de 50 RON. Plata se poate face în două rate. Pentru realizarea în condiţii optime a obiectivelor, Asociaţia are nevoie de un suport financiar cât mai consistent. De aceea, ne permitem a vă cere sprijinul, şi a apela la generozitatea Dumneavoastră! Puteţi face acest lucru prin donaţii, sponsorizări sau prin acordarea, conform legii, a celor 2% din impozitul anual pe venit!!! Asociaţia „FIII ŞI PRIETENII CARACALULUI” (prescurtată A.F.P.C) are Codul fiscal 24970820 şi contul nr. RO58RNCB0202107970110001, deschis la BCR, filiala Caracal. Ne puteţi contacta la adresa poştală de mai sus, pe e-mail: afpc2008@yahoo.com , muzeulromanatiuluicaracal@yahoo.com, sau la telefoanele 0249/511344, 0249/511391 (dr. Dănuţ Ghiţă, preşedinte, 0744608587, prof. drd. Nicula Dana Roxana, vicepreşedinte 0745143964 sau col.ing.Marin Ion, secretar - 0751100133). Vă mulţumim, Consiliul Director

copyright © museum.com gmbh. all rights reserved.
copyright policy