Scanback 1
Muzeul Romanatiului Caracal
     E X C U R S I O N S   I N   T H E   L O C A L   A R E A     
<< previous     Dia 41 of 64     overview     next >>
Activitate didactică condusă de doamna învăţător Sfetcu
La Cetatea Sucidava

Activitatea extracurriculară a lunii noiembrie a fost intitulată : „Pe urmele strămoşilor”. Aceasta a avut ca mijloc de realizare excursia. Această excursie s-a desfăşurat pe traseul Bucinişu-Corabia-Celeiu-Caracal-Brâncoveni. Scopul acestei activităţi a fost cunoaşterea modului de viaţă al strămoţilor noştri daci şi romani prin vizitarea cetăţii Sucidava dar şi a adevărului istoric despre Sfinţii Martiri Brâncoveni, ocrotitori ai judeţului nostru. Obiectivele vizitate au fost: Cetatea Sucidava, Muzeul Orăşenesc Corabia, Muzeul Romanaţiului şi Sfânta Mânăstire Brâncoveni. Am ales aceste obiective pentru că elevii trebuie să cunoască istoria locurilor natale şi urmele lăsate de strămoşi pe aceste meleaguri.

copyright © museum.com gmbh. all rights reserved.
copyright policy