Scanback 1
Muzeul Romanatiului Caracal
     O T H E R   I T E M S     
<< previous     Dia 47 of 61     overview     next >>
Scriitorul Ion Catrina -http://ioncatrina.webs.com/
http://ioncatrina.webs.com/

http://ioncatrina.webs.com/ M-am născut la sfârşitul verii, când gospodarii de la ţară erau mai degrabă prinşi în a-şi srtânge de pe câmp recoltele, sau de a prinde veşti de pe front, decât să se preocupe de sosirea mea intempestivă în această lume, în 1943, într-o familie numeroasă din ţinutul încărcat de istorie şi legende de la poalele munţilor Căpăţânei din Judeţul Vâlcea. Aici am copilărit şi am participat activ, încă de la o vârstă fragedă, atât la treburile gospodăriei, unde-mi reveneau sarcini sporite pe măsura înaintării în vârstă, cât şi la viaţa colectivă a celor de seama mea, împreună cu care am descoperit şi ne-am însuşit obiceiurile şi modul de trai al consătenilor noştri. Cea mai mare uşurare am găsit-o odată cu începerea şcolii, pentru că eram absolvit de alte obligaţii domestice, dorinţa tuturor fiind aceea de a învăţa şi acest lucru îmi convenea de minune. În cei şapte ani de studii primare şi gimnaziale de la şcoala din sat, unde am întâlnit dascăli pricepuţi, ce au semănat în sufletele noastre multă dragoste pentru învăţătură, am avut ocazia să cunosc locurile încărcate de istorie, în raionul Horezu fiind multe mânăstiri şi case memoriale, dar şi locuri de un pitoresc aparte, de o deosebită frumuseţe. În acest timp am deprins o neostoită foame pentru lectură, cărţile din biblioteca modestă a familiei, dar şi de la bibliotecile din comună şi chiar din Horezu, însoţindu-mă peste tot, mai ales atunci când eram trimis cu vitele la păscut. În 1957 am absolvit cursurile şcolii generale din comună şi am hotărât să urmez mai departe pregătirea mea, luând drumul ademenitor al oraşului. Am urmat cursurile Şcolii medii de la Zărneşti şi cursuri tehnice în Bucureşti, dar mi-am urmat dorinţa arzătoare de a urma o facultate cu profil umanist şi în 1966 am reuşit să mă număr printre studenţii Facultăţii de Filologie din cadrul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Aici mi-am început şi activitatea literară frecventând cenaclurile din oraş şi debutând în revista “Alma Mater “ a studenţilor Universităţii, cu o traducere din Ilf şi Petrov, “ Cum a fost creat Robinson”. Am susţinut şi publicat o serie de lucrări, fie în cadrul sesiunilor Cercurilor ştiinţifice studenţeşti, fie în cadrul Cercurilor pedagogice şi filologice în judeţul Olt unde am fost repartizat după absolvire, în calitate de profesor la Liceul Nr. 1 din Caracal, cum ar fi: “ Proteismul romantic al ”omului de prisos” în literatura rusă”, Câteva valenţe ale fantasticului în creaţia lui N.V.Gogol”, “Ironia fantastică şi satira la M.Bulgakov”, “Cerinţe actuale pentru ridicarea nivelului de pregătire al elevilor la limbile moderne”, “Vechi şi nou în predarea limbilor moderne” etc. Traducerea unor texte excesiv de satirice din Ilf şi Petrov şi Zoşcenko, cât şi alte probleme au dus la încadrarea mea pe o ”listă a suspecţilor” , ce a făcut ca eu să nu mai pot publica nimic. În toată această perioadă până în 1989, am făcut numai scurte notiţe şi observaţii, iar după această perioadă, am încercat să ordonez acest bogat material cules de-a lungul vremii şi m-am apucat serios de scris. Sunt considerat un “debutant tomnatic”, pentru că prima lucrare importantă a apărut la Editura “Sitech” din Craiova în anul 2003, este vorba de “Potecile destinului”. Cartea a fost extrem de bine primită atât de către specialişti, cât şi de către cititori, fapt ce m-a încurajat să continui. A urmat, în acelaşi an, o nou roman: “Tărâmul umbrelor” şi în 2006 urmat de alte două romane: “Pământul îngerilor” şi “Cerul infernului” unde am încercat să încheg într-un tot unitar înformaţiile disparate pe care le-am adunat şi să încerc, cu mijloacele mele modeste să recompun viaţa unor oameni dintr-o anumită epocă. În anul 2009 a apărut cel de al cincilea roman „Urmaşul” la Editura „Contrafort”. Reacţiile cititorilor au fost dintre cele mai bune. Critica de specialitate a manifestat deasemenea un interes deosebit. Aş menţiona aici în special articolele de amplă analiză semnate de poetul caracalean Ion Agripina Precup în mai multe numere succesive din Oglinda Romanaţiului în februarie 2003, sub titlul “ Potecile destinului – consideraţii confortabile-“, cât şi alte articole publicate de scriitorul Aurelian Titu Dumitrescu în Revista “Pentru Patrie”. Deasemenea presa din Judeţul Olt a prezentat ample articole despre lucrările publicate, cât şi despre manifestările ce au avut loc cu ocazia lansării volumelor la Caracal şi în Judeţul Vâlcea, sub semnăturile avizate ale unor ziarişti cunoscuţi pe plan local, cum ar fi Rafaela Petruţ, Gh.Donciu, etc. În rest, să fim sănătoşi şi să auzim numai de bine! Ion Catrina Caracal 20 noiembrie 2009

copyright © museum.com gmbh. all rights reserved.
copyright policy