Scanback 1
Muzeul Romanatiului Caracal
     S E N I O R   C I T I Z E N   F R I E N D L Y     
<< previous     Dia 4 of 5     overview     next >>
Domnul Profesor Dumitru Botar
Un prieten al muzeului nostru (publicat de Sabin Popovici -muzeograf , M.R.C)

-1- CURRICULUM VITAE BOTAR I. DUMITRU născut la 27 mai 1945 în oraşul Caracal, jud.Romanaţi PĂRINŢII PSEUDONIM IOSIF BOTAR, miner ANDREANA DOZESCU, dactilografă MITICĂ BOTAR, BOGDAN CERNEGURÂ STUDII FUNCŢII MEMBRU COLABORĂRI DEBUT PUBLICISTIC Elementare, gimnaziale şi liceale la Liceul „Ioniţă Asan" din Caracal (1952-1963) Universitare: Facultatea de istorie - Universitatea Bucureşti (1964-1969) Director adjunct la liceul Agricol Caracal (1982-1987, 1989-1990) Inspector şcolar teritorial la IS Judeţean Olt (1991-1993) Director la Casa de copii Caracal (1993-1995) Inspector şcolar de specialitate la IS Judeţean Olt (2001-2003) al Societăţii Scriitorilor Olteni (1996) Uniunii Epigramiştilor din România (2004) Cenaclului umoriştilor „C.S. Nicolaescu Plopşor" din Craiova (2005) Magazin istoric, Contemporanul. Ramuri. Cuvântul libertăţii. Olt Press, Oglinda Romanaţiului. Gazeta Oltului, Mesagerul Olteniei, Oltul cultural (revistă). Pe aici nu se trece. Mozaicul. Scrisul Românesc, Oglinda literară. Observatorul (Toronto -Canada) OLTUL, 19 sept. 1981 DEBUT EDITORIAL „CARACAL. GHID ISTORICO-TURISTIC" Craiova 1972, Coordonator Crăciun Patru OPERA TIPĂRITA 1. ATUNCI LA ROBANEŞTI Ed. Didactică şi pedagogică SA Bucureşti 1992, proză istorică cu o prefaţă de dr.Constantin Floricel, directorul Editurii 2. FIII ROMANAŢIULUI, vol.I Ed.Lotus. Craiova 1996 (portrete sentimentale) 3. VIRGIL CARIANOPOL (1908-1984), 4. COLEGIUL NAŢIONAL „IONIŢĂ ASAN"' (1888-1998) 5. MONOGRAFIA GRUPULUI ŞCOLAR AGRICOL „DIMITRIE PETRESCU" din Caracal. Ed.Didactică şi Pedagogică SA Bucureşti 1997 (Studiu monografic) Ed.S.C. Artecno S.R.L. Bucureşti în colaborare cu Paul Areţu şi Florian Petrescu (Monografie) Ed. Scribul. Slatina 1998 în colaborare 6. CUNOAŞTEM TRECU-TUL POPORULUI ROMÂN ? Fişe de lucru pentru clasa a IV-a, 7. FIII ROMANATIULUI. vol.IL REFERINŢE 1. AUREL GAGIU CRITICE 2. MIHAIL C. MUNTEANU 3. VIOLETA APOSTOL 4. SILVIU ACHIM 5. VIRGIL DUMITRESCU 6. GEORGE ENACHE 7. IONUŢ NICULESCU 8. ALEXANDRU COSTIN MOTROAŞCĂ 9. GEORGE ENACHE 10. CONSTANTIN DUMITRACHE ll.TEOFILMORETA (ALEX. FIRESCU) 12.NICOLAE-PAUL MIHAIL 13.FLOREAMIU Ed. Scribul, Slatina 2003 în colaborare (lucrare cu caracter didactic) Ed.Universitaria. Craiova 2005 (Portrete sentimentale)-prefaţă Florea Miu Atunci la Robăneşti în OLT PRESS 18.11.1993 Sângeroasa, eroica şarjă - ROMANUL nr.14 din 18.04.1993 Atunci la Robăneşti. în TRIBUNA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI (20.IX.1993) Atunci la Robăneşti. în ADEVĂRUL 16.VIII.1994 Fluviul îşi adună apele, în CUVÂNTUL LIBERTĂŢII (24.1.1996) Fiii Romanatiului. o geografie sentimentală, în OLT PRESS (15.11.1996) Fiii judeţului din inimi, în AZI (6.VII.1996) Fiii Romanatiului, în VIAŢA ROMÂNEASCĂ nr.7-8 (iulie - august 1996) Virgil Carianopol (1908-1984) prin timpuri şi condeie, OLT PRESS (6.II.1998) Dintre zeci şi zeci de titluri: Virgil Carianopol (1908-1984), D.Botar. în CUVÂNTUL LIBERTĂŢII (11-12 iulie 1998) Confirmări - BOT ARII. în OLTENIA AZI, / august 1998 Oamenii Romanatiului în OGLINDA ROMANATIULUI (8-14 XII 2005) Contribuţii la o geografie sentimentală (prefaţă la Fiii Romanatiului voi.II) CA EPIGRAMIST: PSEUDONIM TABOR OPERA 1. 20 DE EPIGRAMIŞTI ROMĂNĂŢENI 2. CADENŢE SATIRICE Ed.Sitech, Craiova 1999 Ed.Sitech. Craiova 2005 (catrene şi epigrame) (BUCUREŞTI) (CÂMPINA) (CRAIOVA) (TG. JIU) (CANADA) COLABORĂRI EPIGRAMA HAZ DE NECAZ PĂCALĂ HOHOTE OBSERVATORUL VIAŢA BUZĂULUI OGLINDA ROMANATIULUI (CARACAL) OGLINDA LITERARĂ (FOCŞANI) REFERINŢE CRITICE 1. VIRGIL DUMITRESCU 2. NICOLAE TOPOR O carte călcând pe poante. în CUVÂNTUL LIBERTĂŢII /27 VIII 1999 „Cadenţe satirice" de D.Botar Un debut timpuriu, în OLTUL / 23.11 2005 3. CONSTANTIN VOINESCU CADENŢE SATIRICE în LINIA INTAI / 11-13 III 2005 4. CONSTANTIN RUSU TOGAN Un oltean la ora bilanţului ..introductive" -D.BOTAR. în HAZ DE NECAZ / Mai 2005 5. NELU VASILE 6. IO AN POP 7. GIONI CLIMESCU 8. ADRIAN PORCESCU ..Cadenţe satirice" de D.BOTAR, în HOHOTE / nr.33 din mai 2005 Modestia unui epigramist oltean, în ADEVĂRUL DE CLUJ (15 mai 2005) Medalion DUMITRU BOTAR. în HAZ DE NECAZ (mai 2004) .. D.BOTAR - 20 de epigramişti romănăţeni", în MESAGERUL OLTENIEI/ nr.79 din 1999 -4- Prezent (inclus) în circa 10 antologii de epigrame apărute sub egida U.E.România. Dicţionar biografic al membrilor Societăţii Scriitorilor Olteni Craiova - 2003 Profiluri şi structuri literare voi.II (M - Z). Scrisul Românesc. Craiova 2003 In ziarul local „OGLINDA ROMANATIULUF'deţin o rubrică de „CATRENE ŞI EPIGRAME" ÎN VOLUME 1. MARIAN BARBU 2. FLOREA FIRAN AM PREFAŢAT URMĂTOARELE CĂRŢI SERGIU ZAMBREA 2. GIL PASCULESCU Amintiri despre dascălii noştri de la Liceul „Ioniţă Asan" din Caracal - S.C. Tipografia Caracal 2000 Orlea, cuibul vulturilor Ed. Scribul, Slatina 2001 3. DIANA GHEORGHIU ION ZAULEANU Judeţul Romanaţi în primul ZĂULESCU război mondial. Ed.Fundaţiei „Universitatea pentru toţi" - Slatina 2002 REFERENT ŞTIINŢIFIC LA 1. MIC DICŢIONAR - Ed.Didactică Nova. Craiova 2003 DREPTURILE OMULUI - CULTURĂ CIVICĂ 2. ŞTIE TOT, E-N CLASA Ed.Miniped Bucureşti 2004 (lucrare cu caracter a IV-a didactic) ALTE DATE 1985 Profesor evidenţiat 2003 2003 Cetăţean de onoare al municipiului Caracal Membru de onoare al Asociaţiei Naţionale „CULTUL EROILOR" DIN ROMÂNIA MEMBRU FONDATOR al Fundaţiei de cultură patriotică „MĂRĂŞTI, MĂRĂŞEŞTI, OITUZ". Fac parte din Consiliul editor al revistei acestei fundaţii „PE AICI NU SE TRECE" In prezent sunt profesor de istorie la Colegiul Agricol „D.Petrescu" din Caracal

copyright © museum.com gmbh. all rights reserved.
copyright policy