Neuschwanstein
Muzeul Romanatiului Caracal
     O U R   S T A F F     
<< previous     Dia 29 of 31     overview     next >>
Mr. RADU DUMITRU LIVIU-the former Caracal town mayor
Mr. RADU DUMITRU LIVIU- the former Caracal town mayor

Primar Detalii Categorie: Administratie Accesări: 602 Tipărire Email Nume şi prenume: RADU DUMITRU LIVIU Data naşterii: 08.07.1964 Locul naşterii: Caracal Naţionalitatea: Română Starea civilă: Căsătorit Limbi străine: Engleza E-mail: radu.liviu@primariacaracal.ro Profesia: Medic Epidemiolog Studii 2005 - 2006 - Şcoala de Management Sanitar - Bucureşti 2000 - 2004 - Diploma de Licenţă - Medic Generalist Specializare - Epidemiologie 1990 - 1996 - Facultatea de Medicină "Carol Davila" - Bucureşti 1979 - 1983 - Liceul Teoretic Ioniţă Asan - Caracal Experienţă profesională Perioada: 06.2016 – prezent - Primar al Municipiului Caracal Perioada: 2013 – 06.2016 - Manager - Spitalul Municipal Caracal Perioada : 2008 - 2011 - Director Medical - Spitalul Municipal Caracal Perioada : 2000 - 2016 - Medic epidemiolog - Spitalul Municipal Caracal Perioada : 1999 - 2000 - Medic epidemiolog - Spitalul Floreasca, Bucureşti Perioada : 1998 - 1999 - Medic epidemiolog - Spitalul Fundeni, Bucureşti Apartenență politică: Membru PSD Atribuţii Atribuţiile primarului conform Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată: Art. 63. - (1) Primarul indeplineste urmatoarele categorii principale de atributii: a) atributii exercitate in calitate de reprezentant al statului, in conditiile legii; b) atributii referitoare la relatia cu consiliul local; c) atributii referitoare la bugetul local; d) atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor; e) alte atributii stabilite prin lege. (2) In temeiul alin. (1) lit. a), primarul indeplineste functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara si asigura functionarea serviciilor publice locale de profil, atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor, referendumului si a recensamantului. Primarul indeplineste si alte atributii stabilite prin lege. (3) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. b), primarul: a) prezinta consiliului local, in primul trimestru, un raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale; b) prezinta, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte si informari; c) elaboreaza proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale si le supune aprobarii consiliului local. (4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. c), primarul: a) exercita functia de ordonator principal de credite; b) intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local; c) initiaza, in conditiile legii, negocieri pentru contractarea de imprumuturi si emiterea de titluri de valoare in numele unitatii administrativ-teritoriale; d) verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta inregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atat a sediului social principal, cat si a sediului secundar. (5) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. d), primarul: a) coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local; b) ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta; c) ia masuri pentru organizarea executarii si executarea in concret a activitatilor din domeniile prevazute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d); d) ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului efectuarii serviciilor publice de interes local prevazute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale; e) numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, in conditiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum si pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local; f) asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege, le supune aprobarii consiliului local si actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora; g) emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege si alte acte normative; h) asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor. (6) Pentru exercitarea corespunzatoare a atributiilor sale, primarul colaboreaza cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, precum si cu consiliul judetean. (7) Numirea conducatorilor institutiilor si serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor si criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, in conditiile legii. Numirea se face prin dispozitia primarului, avand anexat contractul de management. Art. 64. - (1) In exercitarea atributiilor de autoritate tutelara si de ofiter de stare civila, a sarcinilor ce ii revin din actele normative privitoare la recensamant, la organizarea si desfasurarea alegerilor, la luarea masurilor de protectie civila, precum si a altor atributii stabilite prin lege, primarul actioneaza si ca reprezentant al statului in comuna sau in orasul in care a fost ales. (2) In aceasta calitate, primarul poate solicita prefectului, in conditiile legii, sprijinul conducatorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, daca sarcinile ce ii revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate. Art. 65. - Atributiile de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara pot fi delegate si secretarului unitatii administrativ-teritoriale sau altor functionari publici din aparatul de specialitate cu competente in acest domeniu, potrivit legii. Art. 68. - (1) In exercitarea atributiilor sale primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostinta publica sau dupa ce au fost comunicate persoanelor interesate, dupa caz. Imagini teatrulnational.jpg CNIPT Caracal Harta Orașului Ziare Locale

copyright © museum.com gmbh. all rights reserved.
copyright policy