Museu d'Història de Catalunya

Contact
Plaça de Pau Vila, 3
ES - 08003 Barcelona
visit the website

Map